Đầu tư bất động sản như Sơn Tùng M-TP: “Một tuyệt tác không gian sống duy mỹ sẽ trở thành biểu tượng văn hóa. Mà văn hoá thì vô giá…”

Cùng lắng nghe những quan điểm chưa từng tiết lộ của Sơn Tùng M-TP về loạt villa trị giá hàng triệu đô-la mà nghệ sĩ – doanh nhân này mới đầu tư trong thời gian gần đây. Xin chào Sơn Tùng M-TP, Đầu tiên, xin chúc mừng Sơn Tùng M-TP với hành trình 10 năm

... [Xem thêm]